Privacy Policy

Versie 1.1 (20 april 2018)

1) Waarover gaat dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijk persoon verwerken. Dit beleid is niet van toepassing als we anonieme of bedrijfsgegevens verwerken.

2) Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

AURA vof
Cesar Meeusstraat 23
9240 Zele (België)
Be 0826.404.069
Tel: 0478 733 893
E-mail: info@ellen-styling.be
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3) Wat verwachten we van u?

We verwachten dat de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, enkel uzelf betreffen. Indien u ons ook persoonsgegevens over anderen meedeelt, zorgt u ervoor dat u daarvoor de toestemming bekomt van de betrokken personen. We verwachten ook dat de persoonsgegevens die u meedeelt juist zijn en dat, wanneer bepaalde gegevens wijzigen, u ons deze wijzigingen tijdig meedeelt.

4) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van hoe u in contact treedt met ons.

U neemt contact op met ons (vraag om informatie, klachten, bezoek beurs, aankoop in winkel, ...):
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor communicatiebeheer, namelijk om uw vraag, klacht of bezoek te beantwoorden en te behandelen. Dit doen we op basis van uw toestemming.

U heeft een klantenkaart:

Wij verwerken uw persoonsgegeven voor direct marketing in verband met onze producten en diensten, en dit op grond van ons gerechtvaardigd belang.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om u als gebruiker van onze producten op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
De verstrekking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder).

U bezoekt onze websites:
Onze websites maken gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Dit betreft volgende websites:
- www.aura-online.be
- www.aurastyling.be
- www.ellen-styling.be

5) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u in relatie staat met AURA (u gebruikt onze producten, u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, ...) en tot 5 jaar na het einde van deze relatie.

6) Wat zijn uw rechten?

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de wet, kan u ons contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens initieel was gebaseerd op uw toestemming.
  • Toegang tot, verbetering, wissing en beperking van uw persoonsgegevens.
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of voor onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
  • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kan al deze rechten steeds uitoefenen door ons te contacteren op het adres vermeld hierboven of via info@ellen-styling.be.

U kan steeds een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.